RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK148
Rakovník v dílech umělců tří století ze sbírek Rabasovy galerie