RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK236
Rakovník v dílech umělců tří století ze sbírek Rabasovy galerie