RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1537
Václav Zoubek – Václav Rabas ve sbírkách Rabasovy galerie