RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK7730
Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva o činnosti Rabasovy galerie za rok 2005

1. Plnění úkolů hlavní činnosti
1. Tvorba a ochrana sbírek
1.1. Nakoupili jsme nebo získali:

O 230Václav Rabas, Léto, olej, plátno, 38 × 61, 1943
O 294Balaš Zdeněk, Podzim z mého okna, 1959
G 540Lacina Bohdan, ilustrace k C. Stephenson, Leiningenův boj s mravenci, 1944
K 349Oliva Viktor, Múza, 1905
P 206Kačer Jiří, Fragment, 2000
P 207Fürst Jiří, Vítr, 2005
P 208Anfilov Denis, Milenci, 2005
P 209Andrle Radek, Kapka, 2005
P 210Pisklák Libor, Kalvárie, 2005
P 211Schön Libor, Plachty, 2005


1.2. Péče o sbírku

provedli jsme konzervaci exponátů výstavy Přírůstky sbírky 1995 - 2005.
proložili jsme 208 ks grafik nekyselými papíry
uklidili a uspořádali jsme depozitář kamenných soch ve Hředlích
doplnili jsme depozitář v Rakovníku o regál a uložili přírůstky


1.3. Evidence sbírek

zpracovali jsme digitální dokumentaci přírůstků za léta 2004 a 2005 a doplnili dokumentaci sbírky kamenných soch.


1.4. Knihovna

získali a zaevidovali jsme 271 knižních jednotek


1.5. Archiv

průběžně zapisujeme přírůstky archiválií, založili jsme 2 nové kartony


1. 6. Fotoarchiv:

zaevidovali jsme přírůstky 42 negativů a 193 pozitivů
od února provádíme dokumentaci digitálně


2. Výstavní činnost:
2.1. Stálé expozice
Vytváření nových expozic - „Rabas“, „Umělci regionu“: je zpracovaná koncepce. Podle ní jsme zahájili akvizice nových sbírek. Expozice „Anderle, Pavlíkov“ byla dokončena příprava výstavních prostor, zpracovává se koncepce


2.2. Výstavy

Nová síň pod Vysokou bránou
do 30. lednaMiroslav Pangrác
17. února - 17. dubnaOta Janeček - Poetické obrazy a kresby
21. dubna - 12. června40. jubilejní výstava fotoklubu AMFORA
23. června - 7. záříStanislav Hanzík
11. září - 6. listopaduČlenská výstava Středočeského sdružení výtvarníků
13. listopadu - 8. ledna 2006Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi

Výstavní síň na radnici
do 23. ledna39. členská výstava fotoklubu AMFORA
27. ledna - 27. únoraJan Lukáš - Rhodos ostrov slunce
3. března - 3. dubnaFrantišek Sura - obrazy
7. dubna - 8. květnaJan Lisý - fotografie
10. května - 22. květnaNamaluj svoje město, svoji vesnici
26. května - 26. červnaJan Kohout - objekty, Přemysl Martinec - obrazy
30. června - 28. srpnaLadislav Hojný - Výlety - 2 - Rakovnicko
13. září - 25. záříMichael Groussaud - Česká republika očima Francouze
6. října - 6. listopaduFrantišek Zubalík - obrazy
10. listopadu - 11. prosinceJiří Veselý - fotografie
15. prosince - 15. lednaFrantišek Beneš - fotografie

Výstavní síně, Vysoká 232
8. února - 12. červnaJosef Istler
24. června - 5. února 2006Přírůstky sbírek Rabasovy galerie Rakovník 1995 - 2005

Malá síň RG
16. června - 17. červenceMilena Mrugová - pastely
20. září - 2. říjenRáček

Heroldova síň
18. květnaGalerijní noc
8. - 10. červenceVýstava lilií

Hředle - Spongilit
31. červenceZávěrečná výstava sympozia Džbán 2005

Mimo vlastní výstavní síně
Městská galerie Beroun
9. únor - 4. březenMiroslav Pangrác - sochy

Most - oblastní muzeum
8. září - 13. listopaduStanislav Hanzík

Stálá expozice „Václav Rabas 1885 - 1954 Malířské dílo“ byla otevřena po celý rok.
Výstavy a expozice navštívilo 14 257 diváků.


3. Vydavatelská činnost
3.1. Vydali jsme katalogy:

240Lukáš J.: Rhodos - ostrov slunce, fotografie Jana Lukáše, 4 str., 50 výt.
241neuveden, Josef Istler, 8 str., 50 výt.
242Zoubek V., František Sura, 4 str., 50 výt.
243Mička I. Jan Lisý - fotografie, 4 str., 50 výt.
244Kol. autorů: Jan Kohout - objekty, Přemysl Martinec - obrazy, 6 str., 50 výt.
245Mička I.: Dva měsíce u Volyňských Čechů, 112 str., 500 výt., ISBN 80-85868-59-8
246Berka Č., Hanzík S.: Stanislav Hanzík, 96 str., 1000 výt., ISBN 80-85868-60-1
247Mrugová M.: Milena Mrugová - pastely, 4 str., 50 výt.
248Hojný L.: Výlety 2 - Rakovnicko - Ladislav Hojný kresby s texty, 6 str., 50 výt.
249Přírůstky sbírek - seznam, 2 str., 50 výt.
250Zoubek V.: Džbán 2005, 20 str., 500 výt., ISBN 80-85868-61-x
251Kol. autorů: Heroldův Rakovník (2005), 24 str., 600 výt.
252Mička I., Zoubek V., Václav Zoubek (Věci), 40 str., 500 výt., ISBN 80-85868-62-8
253sestavil Zoubek V.: Členská výstava SSV 2005 , 32 str., 300 výt., ISBN 80-85868-63-6
254Mička I.: František Zubalík , 6 str., 50 výt.
255Veselý J.: Jiří Veselý, 6 str., 50 výt.
256Beneš F.: František Beneš, 6 str., 50 výt.
Reprint 194Kol. autorů: Kniha o Rakovníku, 192 str., 500 výt.


3.2. Vzhledem k možnosti řešení v rámci dotace EU jsme vydali z propagačních materiálů galerie jen sérii vizitek.


3.3. U vydání publikace o Pochválovu jsme se podíleli na zpracování projektu a o Jesenici zpracováním projektu a technickou pomocí.
Na zakázku města Rakovníka jsme vydali mírně rozšířený reprint Knihy o Rakovníku.

3.4. Na Webu galerie se udělaly jen dílčí úpravy.


3.5. Zpracovali jsme texty pro publikaci v projektu Osobnosti Středočeského kraje: V. Rabas, P. Kotík, J. Anderle.


3.6. Podíleli jsme se na tvorbě projektu „Propagace muzeí a galerií Středočeského kraje“.


5. Pořádání koncertů:
5.1. koncerty v Heroldově síni sezóna 2004-2005

20. 1. 2005Žofie Vokálková - flétna, Denisa Veškrnová - kytara
17. 2. 2005Silvie Hessová - housle, Monika Knoblochová - cemballo
24. 3. 2005Due Boemi di Praga, Josef Horák - basklarinet, Emma Kovárnová - klavír
26. 3. 2005CREED
14. 4. 2005Petr Nouzovský - violoncello, Yukie Ichimura - klavír
26. 4. 2005Absolventský koncert ZUŠ Rakovník *
5. 5. 2005Absolventský koncert ZUŠ Rakovník *
5. 5. 2005Pavlíček - hoboj, Metelka - klavír
17. 5. 2005Jarní koncert ZUŠ Rakovník *
25. 5. 2005Magistrae Raconenses
26. 5. 2005AMU Praha - Maxim Belčikov - kytara, Marie Truxová - housle
3. 6. 2005Monika Růžková
16. 6. 2005Pražské žesťové kolegium, Marek Zvolánek - trubka, Jiří Houdek - trubka, Jiří Špaček - lesní roh, Stanislav Penk - pozoun, Lubomír Maryška - tuba
23. 6. 2005Suchomelovi *
7. 7. 2005Sbor Corpus Christi College Chapel Choir *
6. 9. 2005Píseň o Viktorce - melodram - děti z Dětského domova v Novém Strašecí *
__________________________
festival Heroldův Rakovník
11. 9. 2005Pražské dechové kvinteto
13. 9. 2005Zd. Kloubová, J. Čechová
15. 9. 2005Kvinterna
16. 9. 2005Moravské klavírní trio
17. 9. 2005Divadlo v pytli - Archa Noemova (Husovo náměstí)
18. 9. 2005Jihočeská komorní filharmonie (Kulturní centrum)
__________________________
14. 9. 2005Sachiko Miyashita - kytara *
13. 10. 2005Sonatori Ensamble
17. 11. 2005J. Nováková, P. Novák
25. 11. 2005Rakfestík - Mio Sakamoto - klavír, Miron Šmidák - klavír *
6. 12. 2005Monika Růžková
15. 12. 2005Rožmberská kapela
20. 12. 2005Soukromá škola J. Suchomelové - Vánoční koncert *
21. 12. 2005ZUŠ Rakovník - Vánoční koncert *

Kurzívou uvedené koncerty se uskutečnily mimo abonentní cyklus KPH.
* koncerty pořádané ve spolupráci s jinými subjekty

Koncertů se zúčastnilo 1550 posluchačů.5.2. Dramaturgie sezóny KPH 2005/6 připravená na rok 2006.

19. 1. 2006TRIO D´ARCHI DI PRAGA
16. 2. 2006Jan Páleníček - violoncello, Jitka Čechová - klavír
9. 3. 2006Bena Havlů - xylofon
20. 4. 2006Michal Hromek + CONSORT
květen 2006HAMU Praha
15. 6. 2006Pražský barokní soubor (Vojtěch Jouza – hoboj, Edita Keglerová – cembalo + 2 spoluhráči)


6. Ostatní kulturní, výchovné a společenské aktivity

6.1. Sympozium Džbán 2005 proběhlo od 7. do 31. července, zúčastnilo se pět řádných účastníků a dva hosté, vytvořili 25 děl.

6.2. Soutěže „Namaluj svoje město, svoji vesnici“, se zúčastnilo 360 soutěžících.

6.3. Kromě výstavy Josef Istler a Přírůstky sbírek Rabasovy galerie Rakovník 1995 - 2005 byly všechny výstavy zahájeny slavnostní vernisáží.

6.4. 13. listopadu jsme připravili k připomínce 120. výročí narození V. Rabase pietní akt u jeho hrobu v Krušovicích.

6.5. Ve dnech 11. až 18. září proběhl druhý ročník festivalu Heroldův Rakovník - jeho součástí byla výstava Středočeských výtvarníků, komorní koncerty v Heroldově síni, divadelní představení na rakovnickém náměstí a koncert komorní filharmonie v Kulturním centru Rakovník.

6.6. Připravili jsme pět edukativních programů k výstavám, které využilo 155 skupin žáků, mateřských, základních a středních škol.
Sedm skupin si vyžádalo individuální prohlídku ostatních expozic.
Od září vedeme výtvarný kroužek žáků gymnázia v Rakovníku, uskutečnilo se 10 schůzek.

Programů pro školy se zúčastnilo 2 818 žáků.


7. Investice, údržba budov a zařízení

bylo nakoupeno zařízení pro dokumentační úsek galerie (optické, elektronické)
bylo opraveno zvlhčovací zařízení v Nové síni
byla opravena podlaha v Heroldově síni


8. Provozní a hospodářská činnost (vybrané položky)

8.1. Získali jsme granty Nadace ČFU, Nadace ČHF, Nadace Bohuslava Martinů, Nadace OSA , města Rakovníka a Nadace Leoše Janáčka

8.2. Sjednali jsme spolufinancování hudebních pořadů, koncertů KPH, festivalu Heroldův Rakovník a vydání Knihy o Rakovníku s městem Rakovník

8.3. V personální práci jsme při rozboru došli k závěru, že naplňování všech funkcí galerie a jejich úkolů bude nutné posílit úsek dokumentace, správy fondů a práce s veřejností o jednoho pracovníka, bude se řešit v roce 2006

8.4. Inventarizační komise provedla zadané kontrolní úkoly

8.5. Sjednali jsme spolufinancování jednotlivých akcí s Ministerstvem zahraničí ČR a Statutárním městem Most.8.6. Personální obsazení galerie:

Václav Zoubek akad. mal. ředitel, kurátor sbírky, kurátor výstav
Tomáš Kadlus asistent ředitele, vydavatelský pracovník, správce informační a výpočetní techniky
Mgr. Dalibor Blažek lektor, vzdělávací a výchovné práce s veřejností
Markéta Kolářová výtvarnice, výstavářka, knihovnice
Jindra Hanzlíková správkyně sbírek, archivářka, dramaturgyně hudebních pořadů
Jaroslava Kumpová zástupkyně ředitele, ekonomka, personalistka, hlavní účetní
Ludmila Mendíková hlavní pokladní, účetní, uklízečka
Růžena Černá pokladní, dozorkyně v expozicích, průvodkyně, informátorka
Drahoslava Laitnerová pokladní, dozorkyně v expozicích, průvodkyně, informátorka
Jiřina Hejdová pokladní, dozorkyně v expozicích, průvodkyně, informátorka, uklízečka
Milena Podzimková pokladní, dozorkyně v expozicích, průvodkyně, informátorka, uklízečka
Alena Poštová uklízečka
Jaroslav Dědič údržbář, domovník
Mgr. Ivo Mička pokladní, dozorce v expozicích, informátor, průvodce
Bohumila Hejdová pokladní, dozorkyně v expozicích, informátorka, průvodkyně