RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK7622
Výroční zpráva 2006

Zpráva o činnosti Rabasovy galerie Rakovník k 31. 12. 2006

a) Plnění úkolů hlavní činnosti

1. Tvorba a ochrana sbírek

1.1. Získali jsme tyto sbírkové předměty:

Radomír Kolář, Dostihy, 1961
František Hodonský st., Teplá krajina, 1980
František Hodonský st., Staré rameno řeky Dyje, 2. pol. 90. let
František Hodonský st., Věstonický detail (Rameno Dyje), 2. pol. 90. let
Daniel Tlavera, Rytíř, 2006
Jaromír Švaříček, Strevlikus Toaletus, 2006
Vladimír Vácha, Rakovník, 1962
Vladimír Vácha, Rakovník, 1962
Václav Rabas, Zátiší s chlebem, 1943
Václav Rabas, Velikonoční krajina, 1942

1.2. Péče o sbírku a 1.3. Evidence sbírek
Ve sbírce byla provedena mimořádná předávací inventura.
Nová pracovnice dlouhodobě onemocněla, proto se práce se sbírkou omezují jen na nejnutnější úkony. Zapůjčili jsme tři předměty na výstavy jiným zařízením .
Pro vlastní výstavy jsme využili tři předměty.
Je připraven projekt oprav rámů obrazů do expozic na rok 2007.

1.4. Knihovna
Získali jsme 250 knihovních jednotek.
Je připraven projekt na nákup zařízení pro elektronickou evidenci knihovny v roce 2007.

1.5. Archiv a 1.6. Fotoarchiv
Pro onemocnění pracovnice nebyla zásadní úprava a předání archivu uskutečněno.
V rámci příprav předání bylo uspořádáno 5 kartonů.
Veškerá foto a video dokumentace se pořizuje v digitální podobě.
Je založen archiv digitálních nosičů.
Je zpracován projekt na nákup zařízení pro vedení elektronické evidence.

2. Výstavní činnost

2.1. Stálé expozice
Do stálé expozice byly získány dva obrazy (viz. 1.1), v části prostor expozice byla vyměněna osvětlovací zařízení, v části byly vybíleny stěny.
Stálá expozice Jiřího Anderle v Pavlíkově byla otevřena 8. května 2006.

2.2. Uspořádali jsme tyto výstavy

Nová síň pod Vysokou bránou
19. ledna - 12. března Pavel Besta
16. března - 7. května Zdeněk Mézl
11. května - 2. července Jaroslav Alt
13. července - 3. září Radek Andrle
10. září - 5. listopadu Členská výstava Středočeského sdružení výtvarníků
9. listopadu - 21. ledna 2007 Tomáš Vosolsobě
 
Výstavní síň na radnici
20. ledna - 19. února Michal Siroň
23. února - 26. března Josef Chrástka
30. března - 30. dubna Václav Vítovec
4. května - 21. května Namaluj své město, svoji vesnici
26. května - 25. června Martina Pastorová
29. června - 3. září Yasuhiko Morita, Endre Németh
6. září - 8. října Petr a Pavel Nejmanovi
11. října - 12. listopadu Tomáš Záborec
16. listopadu - 17. prosince Marie Votoupalová
19. prosince - 7. ledna František Sura
Výstavní síně, Vysoká 232
16. února - 30. dubna Miroslav Hanák
5. května - 17. května Jak chci bydlet já - k výstavě byla uspořádána aukce exponátů ve prospěch dětských domovů
22. května - 28. května 120. Výročí založení Dívčí školy v Rakovníku
1. června - 1. října David Janouch, Martin Frind
5. října - 28. ledna 2007 Milan Hendrych
Mimo výstavní síně:
Lilie - synagoga
Džbán - Hředle, náves
Členská výstava SSV - Beroun, Městská galerie

Plánovaná výstava Welnesstudia pro nemoc autorky odpadla

Výstavy a expozice navštívilo 12 786 diváků.

3. Vydavatelská činnost

3.1. Vydali jsme:
257.   Kol. autorů: Pavel Besta
258.   Siroň, Michal: Michal Siroň
259.   Zoubek, Václav: Miroslav Hanák
260.   Chrástka, Josef: Josef Chrástka
261.   Žižkovský, Karel: Zdeněk Mézl
262.   Vítovec, Václav: Václav Vítovec
263.   Zoubek, Václav: Jaroslav Alt
264.   Pokorná, Magdalena: Čertovské (ne)pohádky
265.   Pastorová, Martina: Martina Pastorová
266.   Kol. autorů: Martin Frind, David Janouch
267.   Kol. autorů: Jasuhiko Morita, Endre Németh
268.   Zoubek, Václav: Radek Andrle
269.   Kol. autorů: Heroldův Rakovník 10. - 24. září 2006
270.   Sestavil Zoubek, Václav: Členská výstava 2006, Středočeské sdružení výtvarníků
271.   Mička, Ivo: Nejman Pavel, Petr Nejman
272.   Zoubek, Václav: Mezinárodní sochařské sympozium Džbán 2006
273.   Zoubek, Václav: Tomáš Vosolsobě, přelom padesátých a šedesátých let, obrazy a kresby
274.   Kříž, Jan: Michal Hendrych
275.   Zoubek, Václav: Tomáš Záborec
276.   Zoubek, Václav: Marie Votoupalová
277.   Hornová, Monika: Chodba do minulosti
audio nahrávka - Polka pro dobré lidi

Do tisku jsou komplexně připraveny:
Mička, Ivo: Projděme se Rakovníkem
Lukáš, Jan: Z rakovnických obrázků po sto letech

4. Odborná vědecko-výzkumná činnost
Soupis realizací Karla Kronycha je ukončen, připravujeme vydání tiskem

5. Pořádání koncertů

5.1. V Heroldově síni byly uskutečněny tyto koncerty:

19. 1. 2006 Trio di Archi
16. 2. 2006 Jan Páleníček, Jitka Čechová
9. 3. 2006 Bena Havlů
11. 4. 2006 Jarní koncert ZUŠ Rakovník *
20. 4. 2006 Michal Hromek Consort
28. 4. 2006 Koncert studentů Pražské konzervatoře
9. 5. 2006 Absolventský koncert ZUŠ Rakovník *
11. 5. 2006 Monika Růžková - recitál
18. 5. 2006 Ondřej Kvita, Jan Žalud, Vlastimil Jurčík
15. 6. 2006 Pražský barokní soubor
22. 6. 2006 David Kozler*
 
10. 9. 2006HR ArteMiss trio
13. 9. 2006HR Stefano Pagliani – housle
Francesco De Zan – housle
16. 9. 2006HR Fritz Pauer trio + Apollon Quartet
20. 9. 2006HR Mozart semper vivat
24. 9. 2006HR Czech Moravian Virtuosi
sólisté:Silvie Hessová – housle
Milan Svoboda – klavír
 
12. 10. 2006 Kvarteto Martinů
26. 10. 2006 Martina Štillerová
2. 11. 2006 Míčův komorní orchestr
16. 11. 2006 Lucie Čistecká, Barbora Váchalová
23. 11. 2006 Danilea Demuthová, Zbyňka Šolcová
7. 12. 2006 Michal Sedláček, Maxim Averkiev
14. 12. 2006 Gran dueto Concertante, Taťjana Medvecká
20. 12. 2006 ZUŠ Rakovník 1*
20. 12. 2006 ZUŠ Rakovník 2*

Kurzívou uvedené koncerty se uskutečnily mimo abonentní cyklus KPH.
* koncerty pořádané ve spolupráci s jinými subjekty
HR, koncerty festivalu Heroldův Rakovník

Koncertů se zúčastnilo 1710 posluchačů.

6. Ostatní kulturní, výchovné a společenské aktivity

6.1. Sympozium Džbán 2006 proběhlo od 10. do 30. července 2006. Zúčastnili se ho dva čeští sochaři, vytvořili čtyři sochy.

6.2. Soutěže Namaluj svoje město, svoji vesnici zúčastnilo 359 soutěžících.

6.3. Všechny výstavy byly zahájeny slavnostní vernisáží, kromě výstavy Františka Sury.

6.4. Festival Heroldův Rakovník proběhl ve dnech 10. - 24. září. Koncertů se zúčastnilo 570 posluchačů.

6.5. Programů pro školy se zúčastnilo 2 864 žáků ve 182 skupinách. Základní programy proběhly k 6 výstavám (Besta, Mézl, Alt, SSV, Vosolsobě, Hanák). Výtvarný kroužek se sešel v I. běhu 18×, má 7 členů, v říjnu začal II. běh 2006-7, sešel se 12 × se stejným počtem členů.

6.6. Muzejní noc jsme uspořádali dne 25. června 2006

7. Investice, údržba budov a zařízení

7.1. jen drobné nákupy kancelářských zařízení
7.2. byla opravena šatna v čp. 232
byly provedeny drobné opravy v dílně čp. 226

7.3. V synagoze byl demontován svatostánek. Podlaha pod svatostánkem byla demontována a nahrazena novou dlažbou s vodorovnými izolacemi. Byly opraveny omítky a výmalba. Na střeše synagogy byla vyměněna část šindelové krytiny.

7.4. Byly zahájeny projektové práce na dostavbu a úpravu čp. 232

8. Hospodářská činnost

8.1. Získali jsme granty Nadace ČFU, Nadace ČHF, Nadace Bohuslava Martinů, Nadace OSA a města Rakovník

8.2. Sjednali jsme spolufinancování hudebních pořadů, koncertů KPH a festivalu Heroldův Rakovník s městem Rakovník

8.3. Inventarizační komise provedla plánované inventury a mimořádnou předávací inventuru sbírky RGR.